Solar energy company

Skambinkite: +370 656 48777

Šį tinklalapį sukūrė, valdo ir prižiūri UAB "SOLARAS" (toliau – SOLARAS), Vytauto g. 69, LT-21110 Trakai, bendrovė įregistruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, siekdama teikti informaciją apie SOLARAS ir jos gaminius bei paslaugas.

NAUDOJIMOSI TINKLALAPIU SĄLYGOS

TINKLALAPYJE ESANTI INFORMACIJA YRA KIEK ĮMANOMA TEISINGA JOS PASKELBIMO METU. SOLARAS NEPRISIIMA JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IR NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL INFORMACIJOS, NUORODŲ AR KITOS INFORMACIJOS, PAIMTOS IŠ TINKLALAPIO, TEISINGUMO. TAIP PAT SOLARAS NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ NETEISINGĄ INFORMACIJĄ AR PRALEIDIMUS TINKLALAPIO TURINYJE. VISA PATEIKTA INFORMACIJA SKIRTA NAUDOTI, SUPRANTANT, KAD SOLARAS NEGALI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGAS UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIUOSIUS AR KITUS IŠPLAUKIANČIUS NUOSTOLIUS, ŽALĄ AR IŠLAIDAS, PADARYTAS VISIŠKAI AR IŠ DALIES DĖL NAUDOJIMOSI AR PASITIKĖJIMO TOKIA INFORMACIJA AR TOKIU ASMENIU, ĮSKAITANT PRARASTĄ PELNĄ, VERSLO NUTRAUKIMĄ, PROGRAMŲ ARBA KITŲ DUOMENŲ PRARADIMĄ JŪSŲ INFORMACIJOS APDOROJIMO SISTEMOJE AR KUR KITUR, NET JEI MUS AIŠKIAI PRANEŠAMA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

Šiome tinklalapyje pateiktoje informacijoje gali pasitaikyti techninių netikslumų ir spausdinimo klaidų. SOLARAS pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar koreguoti informaciją, nepateikdama išankstinio pranešimo apie tai.

AUTORINĖS TEISĖS

Šiame tinklalapyje pateikta medžiaga yra SOLARAS arba kitų įmonių nuosavybė. Draudžiamas bet koks medžiagos ar jos dalies atkūrimas ar naudojimas, išskyrus asmeninį nekomercinį naudojimą. Nesuteikiamas leidimas atkurti ar naudoti medžiagą kitiems tikslams nei įprastinis naršymas tinklalapyje.

Atkurdami pateiktos medžiagos dalį asmeniniam nekomerciniam naudojimui privalote nurodyti SOLARAS kaip jos šaltinį. Tekstui, nuotraukoms, filmams, brėžiniams, grafikams, garsui, duomenims ir pan. gali būti taikomos autorinės teisės, jie yra arba SOLARAS nuosavybė, arba SOLARAS juos naudoja pagal licenciją.

Jums nesuteikiamas leidimas naudotis jokiomis iš šių intelektinės nuosavybės teisių. SOLARAS atidžiai stebi ir nedelsdama reaguoja į bet kokius jos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, įskaitant baudžiamąjį persekiojimą.

PRIVATUMO POLITIKA

SOLARAS gerbia asmenų privatumą ir nerenka bei netvarko jokių asmeninių duomenų, nebent įmonei SOLARAS juos savanoriškai pateikia atitinkamas asmuo ar įmonė. Prašome mums pranešti, jei nenorite, kad rinktume duomenis apie jus. SOLARAS laikosi nacionalinių duomenų apsaugos įstatymų, reglamentuojančių duomenų naudojimą ir rinkimą. Jūsų vardas, el. pašto adresas ir telefonai gali būti atskleisti trečiosioms šalims, kad galėtume atsakyti į jūsų paklausimus. Kitais atvejais duomenys bus naudojami tik mūsų įmonės vidiniam naudojimui. Išskyrus pirmiau nurodytus atvejus, jokie duomenys nebus parduodami ar atskleidžiami trečiosioms šalims.

NUORODOS Į KITUS TINKLALAPIUS

Šiame tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius. Bet tokios nuorodos yra skirtos tik lankytojų patogumui, ir SOLARAS neprisiima jokios atsakomybės už tokių tinklalapių turinį, informacijos tikslumą ar privatumo išsaugojimą. Todėl SOLARAS neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą, patiriamą įeinant į tokį tinklalapį, jame naršant ar naudojant jame esančią medžiagą, neatsižvelgiant į tokios žalos priežastį ir į tai, ar SOLARAS turi ar turėjo numatyti tokią žalą, įskaitant tokios žalos pavojų, nepašalindama nuorodos iš šio tinklalapio ar kitokiu būdu.

NUORODOS Į ŠĮ TINKLALAPĮ

Jei kitame tinklalapyje yra nuoroda į www.solaras.eu arba www.solaras.info, SOLARAS neįgaliojo ir nepatvirtino kitame tinklalapyje pateiktos medžiagos, nebent aiškiai nurodyta priešingai, ir SOLARAS nėra atsakingas dėl ten pateiktos informacijos tikslumo bei teisėtumo.

SUSISIEKITE

Jei turite kokių nors klausimų apie šias sąlygas ir ypač apie privatumo politiką, nedvejodami kreipkitės šiuo adresu: info @ solaras.eu.